Kvalitet vazduha u Novom Sadu ocenjen najgorom trećom kategorijom

Prethodne sedmice je Agencija za zaštitu životne sredine objavila svoj Godišnji izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji za 2019. godinu, koji daje detaljan prikaz svega što su zabeležile zvanične merne stanice tokom prošle godine. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO) od posledica spoljašnjeg zagađenja vazduha godišnje se beleži 4,2 miliona prevremenih smrti na

Detaljnije